Stevige werkjassen

TOTAALPAKKET VAN WERK- TOT BEDRIJFSKLEDING 

Maastricht Aachen Airport

Medio 2019 is Maastricht Aachen Airport gestart met de aanbesteding rondom de nieuwe bedrijfskleding. Het doel was simpel; terug naar één totaalleverancier die het proces kan automatiseren, de collectie van de passage een boutique uitstraling kan geven en de overige medewerkers veilig en comfortabel, in nieuwe werkkleding kan steken. Na een zorgvuldig onderzoek door MAA, is Suit Up als beste leverancier uit de bus gekomen. Er is voor Suit Up gekozen vanwege de diversiteit in de kleding collectie, het kunnen automatiseren van het orderproces en vanwege de originele collectie die voor de passage is bedacht.

 

 

Luchtvaart werkkledij

Tijdens de inventarisatiefase hebben we ruim de tijd genomen om een tweetal medewerkers van iedere afdeling te interviewen en mee te lopen met zijn of haar werkzaamheden. We hebben er bewust voor gekozen om een drager en een manager hierbij te betrekken. Op die manier is het ons gelukt de belangen van beide partijen te behartigen. Uit deze interviews is essentiële input gekomen voor de toekomstige collectie. Denk daarbij aan de normeringen die vereist zijn aan de kleding, vermeld in het Risico-inventarisatie en evaluatie plan. De praktische specificaties die wenselijk zijn. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden nu gebruikt maar ook, welke zijn wenselijk naast het bestaande aanbod. Belangrijke leerpunten zijn onder andere het toevoegen van Multinorm kleding voor de electro medewerkers die met hoogspanning werken. En we hebben een oplossing geboden voor schoenen uit de oude collectie, die minder dan 6 maanden meegaan. De nieuwe schoenen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.

Parallel aan deze inventarisatie, gehouden onder de dragers en afdelingsmanagers, hebben we met de projectmanager een aantal documenten opgesteld om tot een betrouwbare begroting en planning te komen.

Aachen Airport Felle werkkledij

Na de inventarisatiefase is het plan van aanpak gepresenteerd en zijn enkele items als test gedragen. Op dat moment worden alle logo’s instructies uitgewerkt. We doen een voorstel over de toe te passen techniek, kleurstelling en afmeting. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de afmeting van het logo voldoet aan de eisen van de belastingdienst. 

Na akkoord op het voorstel zijn we gestart met de doorpas sessies op de locatie van MAA. In voorbereiding hierop heeft onze binnendienst een Corona proof doorpas georganiseerd. Verspreid over twee dagen zijn bijna alle medewerkers ingemeten. Een goede voorbereiding is hierbij het halve werk. Benieuwd hoe een doorpas dag eruitziet? Lees het op de pagina over onze doorpas service. Tijdens Corona hebben we een speciaal Corona doorpas protocol bedacht zodat zowel de medewerkers als onze coupeuses op een veilige manier te werk kunnen gaan. Iedere medewerker heeft de maten vervolgens zelf in het kleding management systeem geplaatst. Op basis van toegekende punten kunnen medewerkers vanaf dat moment zelf hun bestellingen indienen. De orders worden goedgekeurd door de budget verantwoordelijke van de bedrijfskleding. Na accorderen van de orders worden de bestellingen direct door ons ingekocht. Jaarlijks ontvangen de medewerkers nieuwe punten zodat MAA verzekerd is van budget beheersing.

Bedrukte werkkledij
Bedrukte mouwen
Opvallende werkkledij
1Evert-_SUITUP-BEDRIJFSPORTRETTEN-1577kopie

Accountmanager

Evert van Bergen

Kenmerken

Luchthaven

 

Aantal werknemers

250+

 

Periode

1 – 1 – 2020 tot heden

 

Categorie

SU Styling

 

Issue

Bedrijfskleding werd bij verschillende leveranciers betrokken en de wens was om naar één totaalleverancier te gaan.

 

Geboden oplossing

Het leveren van een totaalpakket aan representatieve bedrijfskleding, casual bedrijfskleding, werkkleding en PBM’s

CASES

JUST TO GIVE YOU AN IDEA