Suit Up Logo

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 06-okt-2023
Ingangsdatum 06-okt-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Suit Up BV, Franse Akker 21, Noord-Brabant 4824AL, Nederland (de), e-mail: info@suitupnow.nl, telefoon: 076532876 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website ( https://suitupnow.nl/ ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken:
Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Marketing/ Promotie
Getuigenissen
Ondersteuning
Gerichte reclame
Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Hoe we uw informatie delen:
We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Marketingbureaus
Analytics
We eisen van deze derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@suitupnow.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@suitupnow.nl.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Cookies enz.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links naar derden & gebruik van uw informatie:
Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Suit Up BV, Franse Akker 21, e-mail: info@suitupnow.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Logo Suit up

sales@suitupnow.nl

+31 076 532 87 64