Suit Up Logo

Wat is Bedrijfskleding?

Bedrijfskleding passen

Bedrijfskleding is kleding die werkgevers kopen voor hun medewerkers ter representatie of voor de veiligheid. Bedrijfskleding wordt ook wel beroepskleding, uniform, corporate fashion of werkkleding genoemd. We maken onderscheid tussen verschillende collecties namelijk; representatieve bedrijfskledingwerkkledinghoreca kledingzorgkledingcasual bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

WELKE FUNCTIE HEEFT BEDRIJFSKLEDING?

Bedrijfskleding heeft een aantal essentiële functies en effecten op een team. Omdat medewerkers hetzelfde gekleed zijn, ontstaat er meer gelijkheid en herkenbaarheid in een groep. Dit noemen we uniformiteit, wat is afgeleid van het woord uniform.

De term uniform betekent ‘eenvormig’ en daarmee wordt betekenis gegeven aan de gelijkwaardigheid binnen een groep. Daarnaast heeft werkkleding als functie meer zichtbaarheid en herkenbaarheid te geven aan een merk. Vaak wordt er dan ook voor gekozen om de corporate identity (huisstijl) in de kleding te verwerken.

Naast de representatieve functie van beroepskleding, heeft het ook een beschermende rol. Enerzijds biedt het veiligheid aan risicovolle beroepen. Maar denk ook aan bescherming tegen teken, temperatuur of UV straling. Een specialisatie in deze markt zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

WAAR VALT BEDRIJFSKLEDING ONDER?

Wanneer de werkgever werkkleding verstrekt, valt dit onder loon in natura. Dit geld ook voor de reinigingskosten van de kleding. Kleding en schoenen mag alleen onbelast worden ter beschikking worden gesteld, als het werkkleding betreft die tijdens het werk wordt gedragen.

Bedrijfskleding is fiscaal aftrekbaar als het voldoet aan één van de drie voorwaarden van de belastingdienst. De gestelde voorwaarden zijn:

  1. De kleding is voorzien van logo van minimaal 70cm2 en is contrasterend en aan de buitenzijde van de kleding bevestigd.
  2. De kleding is bijna alleen maar geschikt om te dragen tijdens werk. De kleding kan dus niet of nauwelijks privé worden gedragen.
  3. De kleding blijft aantoonbaar, enkel en alleen op het werk. Dit dien je tijdens een controle van de fiscus aan te kunnen tonen door pasruimtes te hebben en een ruimte waarin je de voorraad beheert.

WAAROM IS BEDRIJFSKLEDING BELANGRIJK?

In het kort hebben we hierboven al toegelicht waarom bedrijfskleding belangrijk is. Bedrijfskleding zorgt voor een veilige werkomgeving, herkenbaarheid van medewerkers en van je merk, het zorgt voor gelijkheid op de werkvloer en mits goed uitgevoerd, comfort voor je medewerkers. Een punt dat we nog niet benoemd hebben is de loyaliteit en trots die medewerkers ervaren. Om dit doel te bereiken is het van essentieel belang dat een bedrijfskleding project goed wordt uitgevoerd. Het afbreukrisico is enorm. Bedrijfskleding kan het mooiste cadeau

IS BEDRIJFSKLEDING VERPLICHT?

Over het verplichten van bedrijfskleding is behoorlijk wat jurisprudentie te vinden. Er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of beroepskleding of werkkleding verplicht is. Als de werkgever kan aantonen dat de kleding onderdeel uitmaakt van de merkstrategie of van belang is om op een verantwoorde manier het beroep uit te oefenen dan is er een rechtvaardig belang van de werkgever om beroepskleding of werkkleding te verplichten. Anderzijds, weigert de medewerker zonder heldere reden om bedrijfskleding te dragen dan kan dat ook grote gevolgen hebben. Een dergelijk conflict kan uiteindelijk resulteren in het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Dit is een procedure waarbij een rechter gevraagd wordt om een afweging te maken tussen de verschillende belangen.

Logo Suit up

sales@suitupnow.nl

+31 076 532 87 64