Suit Up Logo

Wat houdt de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfskleding in?

Bedrijfskleding Suituo Bespreking

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel is een Europese wet dat de verantwoordelijkheid legt bij producenten en importeurs van textielproducten om de gevolgen van hun producten voor het milieu gedurende de hele levenscyclus te minimaliseren. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor de inzameling, recycling en juiste verwijdering van textielafval.

De UPV komt voort uit de Europese doelstelling om in 2050 circulair te zijn als economie.

De UPV voor textiel is bedoeld om de hoeveelheid textielafval te verminderen, het hergebruik van textiel te bevorderen en de negatieve impact van textiel op het milieu te verminderen. Producenten zoals Suit Up worden gestimuleerd om duurzame ontwerpen te maken, materialen te gebruiken die gemakkelijk recyclebaar zijn en om inspanningen te leveren om textielafval op een verantwoorde manier te beheren.

Implementatie UPV

Het kan verschillen per land of regio hoe de UPV voor textiel precies wordt geïmplementeerd. In Nederland wordt het verplicht om financieel bij te dragen aan de inzameling en recycling van textielafval. Deze kosten worden gedragen door de producent en worden gebruikt als financiering voor het opzetten van de hele infrastructuur. De ingang van de UPV in Nederland is 1 juli 2023. De doelstellingen voor Nederland zijn:

2025    –          30% van het geproduceerde textiel moet gereycled worden

2030    –          50% van het geproduceerde textiel moet gereycled worden

2050    –          100% van het geproduceerde textiel moet gereycled worden

Kosteloos Retourbeleid Suit Up

Suit Up neemt voor al haar klanten de oude en gedragen bedrijfskleding kosteloos retour. Dit doen wij middels ons recycling programma. Oude kleding dient gewassen en gesorteerd te worden ingeleverd. Wij zorgen voor het transport naar de recycle partner.

Wil je hier meer over weten? Neem dan snel contact op

Logo Suit up

sales@suitupnow.nl

+31 076 532 87 64