Suit Up Logo

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij Suit Up Bedrijfskleding geloven we ook sterk in maatschappelijke verantwoordelijkheid. We werken samen met lokale gemeenschappen en organisaties om positieve veranderingen teweeg te brengen. We steunen initiatieven die gericht zijn op sociale rechtvaardigheid, eerlijke arbeidsomstandigheden en gelijke kansen voor iedereen. We investeren jaarlijks in social return on investment.

MVO Suit Up Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Logo Suit up

sales@suitupnow.nl

+31 076 532 87 64